Loader

Dobrowolscy - tradycyjne wędliny z Wadowic

Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie
Dobrowolscy - 100% polskiego kapitału

Dobrowolscy
100%
Polskiego kapitału

Fundusze Europejskie - logoRzeczpospolita Polska - logoNarodowe Centrum Badań i Rozwoju - logoEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - logo

 

The National Centre for Research and Development - logo

Projekt pn. „Opracowanie inteligentnie sterowanej i zautomatyzowanej technologii przetwarzania elementów mięsnych w celu optymalizacji poziomu nastrzyku oraz poprawy efektywności procesu produkcji wędzonek” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka).

 

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.03.2021 r. do 31.12.2023 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:  12 708 832,43 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 5 083 533,00 zł

 

Głównym celem Projektu jest innowacja procesowa polegająca na wprowadzeniu znacząco ulepszonej, wysokozautomatyzowanej technologii przetwarzania surowca mięsnego (surowego i mrożonego), pozwalającej na inteligentne sterowanie procesem nastrzykiwania oraz monitorowanie przebiegu poszczególnych podprocesów w oparciu o dane gromadzone z czujników zainstalowanych w elementach linii pilotażowej.

 

Proces przetwórstwa mięsnego na rynku krajowym jest od lat realizowany w zbliżony sposób i charakteryzuje się niskim stopniem automatyzacji procesów. Przedsiębiorstwa na przestrzeni lat wypracowały sposoby ręcznego doboru parametrów peklowania, pozwalające osiągnąć względnie zadowalające efekty, lecz wciąż istotnym problemem są znaczące odchylenia na poziomie nastrzyku, generujące straty producentów. Branża spożywcza zaczyna zwracać uwagę na aspekt kontroli i monitoringu przebiegu produkcji, lecz wciąż na poziomie ogólnego zarządzania zdolnością produkcji.  Rozwiązanie realizowane w ramach niniejszego projektu będzie inne, gdyż skupi się na analizie wszystkich czynników krytycznych dla ustabilizowania poziomu nastrzyku w wyrobie. Opracowany zostanie samouczący się system, nie tylko analizujący dane, ale także wykorzystujący je do sterowania procesem nastrzyku (dozowanie odpowiedniej ilości solanki o odpowiedniej temperaturze) a dodatkowo, w czasie rzeczywistym, informujący o wszelkich anomaliach na poszczególnych etapach procesu.

 

Podstawowym zagadnieniem jest redukcja obecnie występujących znaczących odchyleń w poziomie nastrzyku mięsa, przy ustabilizowania powtarzalności procesu przetwarzania i poprawie jego efektywności (czas, straty materiał.). Kolejnym ważnym zagadnieniem jest też kontrola poszczególnych podprocesów i analiza ich wpływu na prawidłowości poziomu nastrzyku oraz automatyzacja sterowanie procesem nastrzyku w zależności od szeregu zmiennych (waga, receptura etc.). Podejmowany jest aspekt ciągłego zdobywania wiedzy o procesie (w tym stale zmieniające się parametry w zależności od typu produkcji), uczenia się i wnioskowania na temat analizowanych danych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (opracowanie systemu sterującego procesem nastrzyku i kontrolującego pozostałe parametry techniczne). Rozwiązanie wskazanego zagadnienia wymaga ścisłej współpracy specjalistów z zakresu procesu przetwórstwa oraz z zakresu zaawansowania sieci neuronowych/systemów sztucznej inteligencji.

Opracowanie tak zaawansowanego systemu wymaga analizy i budowy środowiska zawierającego i analizującego miliardy danych. Rozwiązanie oferowane w ramach Projektu będzie unikatowe, gdyż żaden podmiot w branży nie podjął się opracowania analogicznej technologii. Istotą nowości rezultatu Projektu będzie szereg sprzężonych ze sobą rozwiązań w zakresie poszczególnych sekcji produkcji i nadrzędnego systemu sterująco – monitorująco – zarządzającego.

 

Projekt zakłada rozwiązanie następujących wyzwań technologicznych producentów branży mięsnej:

  • Niedostateczna automatyzacja procesu uniemożliwiająca uzyskanie wysokiej powtarzalności procesu i stabilnych parametrów produktu,
  • Brak możliwości kontroli parametrów procesu i automatyzacji sterowania nastrzykiem, uniemożliwiający zachowanie stabilnych parametrów produktu.

Proces nastrzyku ma wpływ na trwałość produktu, walory smakowe i poziom trwałości cech sensorycznych (głównie atrakcyjność i trwałość barwy peklowanych przetworów mięsnych), o szczególnym znaczeniu dla odbiorców.

 

Ulepszenia technologiczne obejmą następujące procesy:

  • Rozmrażania
  • Nastrzykiwania
  • Masowania
  • Aplikacji siatki wędzarniczej
  • Podparzania i nanoszenia mieszanki przypraw

Każdy z wyżej wymienionych procesów będzie objęty analizą parametrów procesowych, umożliwiającą automatyczne sterowanie procesem nastrzykiwania w sposób pozwalający na maksymalne dopasowanie parametrów nastrzyku do danej partii surowca.

 

Opracowana w ramach Projektu technologia hybrydowa cechować się będzie:

– kontrolą sterowaniem procesem produkcji, co zapewni zwiększenie powtarzalności wydajności produkcyjnej wędzonek

– automatyzacją procesu produkcji, co skróci czasochłonność cyklu

– ograniczeniem materiałochłonności procesu i zmniejszenie strat surowca.