• English
 • Deutsch
 • Zrównoważony rozwój

  „Dobrowolscy” to firma, która świadomie wciela w życie zasady zrównoważonego rozwoju. Zasady te obejmują następujące obszary:

  • bezpieczeństwo żywności,
  • bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników,
  • odpowiednie traktowanie zwierząt,
  • ochrona środowiska,
  • działanie na rzecz społeczności lokalnej.